Auto pick Yasua 0.1s LMHT

Auto pick là một phần mềm cực hay giúp các bạn tranh tướng lmhtChỉ hỗ trợ đánh thường thôi nhé :v

Mở lol lên xong tải tool về link phí dưới và tận hưởng :v

Link tool : tại đây

Comments