Cách chuyển sang tiếng việt game Huyền thoại Runeterra


Bước 1 : Các bạn vào nơi lưu file game. Mặc định thường là lưu trong ở trong ổ C
C:\RiotGames\LoR\live\PatcherData\PatchableFiles\GamePlayData
Bước 2: Các bạn copy file LocalizedText_en_us.bin LocalizedText_vi_vn.bin ra folder để backup
Bước 3: Mấy ông đổi file LocalizedText_vi_vn.bin thành tên LocalizedTest_en_us.bin trong thư mục ở bước 1 chúng ta đã tìm nó sẽ tự thay thế file LocalizedText_en_us.bin ban đầu
B4. Vào game và hưởng thụ (hơi xấu nhưng ae nào mới chơi thì quá ngon vì font chưa việt hoá ^^)
Nếu muốn quay lại tiếng anh thì các bạn copy lại file LocalizedText_en_us.bin ném vào lại thư mục
chúng ta đã tìm

Comments