TẠO NÚT DEMO - DOWNLOAD VỚI HIỆU ỨNG HOVER MÀU SẮC TUYỆT ĐẸP CHO BLOGSPOT

Với nhiều nút Demo, download được chia sẻ ở nhiều trang web thì hầu hết đều để nền cũng như hiệu ứng Hover khá quen thuộc. Chính vì thế, để tạo sự mới lạ, sự thu hút và tăng tính chuyên nghiệp cho blogspot thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nút Demo - Download với hiệu ứng hover kèm theo màu sắc hài hòa tuyệt đẹp cho Blogspot ! Demo các bạn có thể xem ngay bên dưới.button-demo-sonlamit


Các bước thực hiện
Bước 1: Chèn đoạn CSS sau vào dưới thẻ <style> của Blogspot:

 .btn_tkn {
transition: .4s;
position: relative;
display: inline-block;
width: 160px;
font-size: 1em;
font-weight: bold;
line-height: 45px;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
background-color: transparent;
cursor: pointer;
text-decoration:none!important;
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-weight:900;
font-size:15px;
letter-spacing: 0.045em;
}
.btn_tkn svg {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
}
.btn_tkn svg rect {
//stroke: #EC0033;
stroke-width: 2;
stroke-dasharray: 353, 0;
stroke-dashoffset: 0;
-webkit-transition: all 600ms ease;
transition: all 600ms ease;
}
.btn_tkn span{
background: rgb(255,130,130);
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(255,130,130,1) 0%, rgba(225,120,237,1) 100%);
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(255,130,130,1) 0%,rgba(225,120,237,1) 100%);
background: linear-gradient(to right, rgba(255,130,130,1) 0%,rgba(225,120,237,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ff8282', endColorstr='#e178ed',GradientType=1 );
-webkit-background-clip: text;
-webkit-text-fill-color: transparent;
}
.btn_tkn:hover svg rect {
stroke-width: 1;
stroke-dasharray: 123, 660;
stroke-dashoffset: 607;
}
.btn_tkn:hover {letter-spacing: 0.3em}
}

Bước 2: Chèn đoạn JS sau vào phía trên thẻ </head>:

 <script>
function demotkn (textdemo, linkdemo, titlelinkdemo) {
document.write ("<center><a href='" + linkdemo + "' title='" + titlelinkdemo + "' target='_blank' class='btn_tkn'><svg width='160' height='45'><defs><linearGradient id='grad1'><stop offset='0%' stop-color='#FF8282'/><stop offset='100%' stop-color='#E178ED' /></linearGradient></defs><rect class='vxt_tkn_contetw3' x='5' y='5' rx='13' fill='none' stroke='url(#grad1)' width='150' height='35'></rect></svg><span>" + textdemo + "</span></a></center>");
}
</script>

Bước 3: Vì nó có nhiều hiệu ứng CSS nên khi chèn sẽ cần rất nhiều thẻ như SVG, RECT... Chính vì vậy mình đã dùng JS rút gọn như ở bước 2. Ở bước này là bước chèn vào nơi hiển thị. Khi chèn vào bài viết hay 1 trang, các bạn chuyển sang chế độ HTML rồi chèn đoạn JS sau vào nơi muốn hiển thị Button:

 <script>
demotkn ("văn bản hiển thị", "url demo, download", "title url");
</script>
Văn bản hiển thị đơn giản là text sẽ hiển thị của button, ví dụ: XEM DEMO chẳng hạn.
Url Demo, download là liên kết tới 1 Demo hay Download. VD: http://demo.linkthuthuat.com/2018/01/demo-button-khanhbloggerdotcom.html
title url là tiêu đề liên kết, bạn có thể không cần thêm nó !
VD CODE:
 <script>
demotkn ("XEM DEMO", "http://demo.linkthuthuat.com/2018/01/demo-button-khanhbloggerdotcom.html", "Tạo nút Demo - Download với hiệu ứng hover màu sắc tuyệt đẹp cho blogspot");
</script>
Như đã nói thì đối với những bạn không quan tâm SEO thì có thể bỏ title URL, lúc đó code sẽ là:
VD:
<script>
demotkn ("XEM DEMO", "http://demo.linkthuthuat.com/2018/01/demo-button-khanhbloggerdotcom.html");
</script>

Với một Button với nhiều hiệu ứng màu sắc hover như vậy nhưng khi chèn vào blog thì rất nhỏ gọn đúng không nào ! Mặc dù là JS nhưng nó KHÔNG hề ảnh hưởng đến tốc độ tải trang nhé !
Hi vọng với nút Demo - Download với hiệu ứng hover màu sắc tuyệt đẹp này sẽ giúp blog các bạn đẹp hơn như cái nút :v cũng như tăng tính chuyên nghiệp hơn !

Chúc các bạn thành công !

Comments