3 bước sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động cho blogspot

Vào khoảng tháng 1 (từ tháng 1 năm 2020) Google chính thức không hỗ trợ một số định dạng giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa.
3 bước sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động cho blogspot

3 bước sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động cho..... Xem đầy đủ bài viết ở đây
Comments